Valid XHTML 1.0 Strict

2010.07.26. - Megtalálták a legnehezebb csillagot

Minden eddig ismertnél nagyobb tömegű csillagot azonosítottak. Az égitest a Napnál 300-szor nehezebb óriásként kezdte életét, ez az érték csaknem kétszerese annak, amit eddig a csillagok felső tömeghatárának elfogadtak.

Tekintélyes égitestre akadtak a csillagászok, amely kialakulásakor 300-szor volt nehezebb a Napnál, és jelenleg 10 milliószor annyi energiát bocsát ki, mint központi égitestünk. Bár csak egymillió éves, alig van hátra még egyszer ennyi az életéből, s várhatóan egy hatalmas robbanásban fog majd megsemmisülni.

Az ESO 8,2 méteres VLT távcsöveivel és a Hubble Űrteleszkóppal a fiatal NGC 3603 és RMC 136a jelű csillaghalmazokat vizsgálták. A két objektum közül az első 22 ezer fényév távolságban található, tehát a saját galaxisunkban van, míg a másik 165 ezer fényévre, a Tarantula-ködben helyezkedik el, a Nagy Magellán-felhőben, a Tejútrendszer egyik kísérőgalaxisában.

Mindkét halmaz extrém csillagokat tartalmaz. Egyes tagjaik felszíni hőmérséklete a 40 ezer fokot is eléri. Sok csillaguk közel tízszer nagyobb a mi Napunknál, és milliószor annyi energiát bocsát ki. Mind közül az R136a1 jelű égitest a legnagyobb, jelenleg 265 naptömegű, de keletkezésekor ez az érték akár 300-320 naptömeg is lehetett. Sugárzása is felülmúlja minden korábban ismert égitestét, a Nap energiakibocsátásának 10 milliószorosát produkálja. A másik, NGC 3603 jelű halmazban talált csillagok közül a legnehezebb 150 naptömeg körüli.

IMAGE

Az RMC 136a jelű csillaghalmaz és abban a megfigyelt objektumok helyzete.
[ESO]

Az ilyen extrém nagy tömegű égitestek erős csillagszelek révén sok anyagot bocsátanak ki és életük során erősen "lefogynak". Az R136a1 még csak közel egymillió éves, de már leélte életének majdnem a felét és eddig eredeti tömegének mintegy ötödét veszítette el, ez utóbbi is 40-50-szerese a Napénak. Ha az égitestet a mi csillagunk helyére képzeljük, közel annyival lenne fényesebb a Napnál, mint amennyivel fényesebb a Nap a teleholdnál. Intenzív ultraibolya sugárzása lehetetlenné tenné a felszíni életet a Földön, erős gravitációs teréből adódóan pedig sokkal gyorsabban keringenénk körülötte, így egy év a jelenlegi naptár szerint csak három hétig tartana.

IMAGE

Néhány fősorozati csillag méretének összhasonlítása.
[ESO]

Az égitest felfedezése a csillagok fejlődését leíró elméletek pontosítása miatt fontos. A korábbi becslések alapján a 120 naptömeget tartották a csillagok lehetséges felső tömeghatárának, az új megfigyelés fényében ezt mindenképpen felül kell bírálni. Az ilyen extrém nagy tömegű csillagok megfigyeléséhez szerencse is kell, ugyanis életük "rövid": néhány millió évig léteznek csak, ez alatt kell elcsípni őket a szakembereknek.

Forrás:

Valid CSS!