Valid XHTML 1.0 Strict

GOTHARD JENŐ LEVELEI MAX WOLFHOZ

GOTHARD ELSŐ LEVELE MAX WOLFHOZ

A heidelbergi Landessternwarte könyvtára őrzi Max Wolfnak, a königstuhli obszervatórium megalapítójának hagyatéki leltárát, amelyből kiderült, hogy a Heidelbergi Egyetem kézirattárában archiválták Gothard Jenő és Max Wolf száz év előtti kapcsolatának eredeti dokumentumait.

Az 58 eredeti, Herényben kelt levélből és a 12 válaszlevél "Kopierbuch"-ba írott másolataiból kirajzolódik előttünk a szerény, de rendkívül szorgalmas herényi mérnök tudós portréja. A dokumentumok tanúsítják, hogy a vidéki földbirtokos élénk levelezésben és aktív műszaki-tudományos munkakapcsolatban volt korának több vezető természettudományos szaktekintélyével, fizikusokkal, csillagászokkal, s üzleti kapcsolatban állt az optika és finommechanika európai szakmai köreivel.

Az évszázados dokumentumok alapján rekonstruálhatjuk a heidelbergi egyetemi atmoszférában alkotó fiatalabb tudóssal kialakuló kollegiális, szakmai, majd később baráti kapcsolat fejlődésének ívét. A levelek nyomán feltárul két európai szakembernek az új tudomány, az asztrofizika megfigyeléstechnikai bázisának fejlesztésére irányuló "kooperatív" tevékenysége.

A levelek tudományos igényű feldolgozása jelenleg is folyik.

Valid CSS!