Valid XHTML 1.0 Strict

eShel echelle spektrográf

A spektrográf a francia Shelyak Instruments gyártmánya, kifejezetten csillagászati spektroszkópiai célokra készült. A csillag fényét optikai szálon keresztül vezetjük el a távcső primer fókuszától a teleszkóp alatti, stabil hőmérsékletű helyiségben elhelyezett spektrográfhoz, amelyben egy magas elhajlási rendekben használt reflexiós lépcsős rács végzi el a fény bontását. Mivel az elhajlási rendek a magas rendszámok miatt nagymértékben átfedik egymást, a fő diszperziós irányra merőlegesen szét kell választani őket. Esetünkben az átlapolódó rendeket egy prizma szeparálja, az így előálló kétdimenziós echelle spektrumot pedig egy QSI 532ws típusú, 3,2 megapixeles CCD kamerával rögzítjük. A teljes mérőrendszer a távcső közelében kialakított kényelmes, fűtött észlelőszobából vezérelhető.

A nyers kétdimenziós spektrumokból összesen 27 elhajlási rendet tudunk használni, ezek 420 és 870 nm között R=11000-es feloldással egyenletesen lefedik az optikai színképtartományt. Ez a felbontóképesség azt jelenti, hogy például 550 nm környékén a színkép egymástól legalább 0,05 nm-re lévő alakzatai már megkülönböztethetők. A hullámhossz-kalibrációhoz egy tórium-argon spektrállámpát használunk, melynek az adott tartományban megfelelő eloszlásban sok fényes, pontosan ismert hullámhosszúságú emissziós vonala van. Az igen széles lefedett hullámhossz-tartomány és a pontos, stabil hullámhossz-kalibráció meglepően precíz radiálissebesség-adatokat szolgáltat.

eShel echelle spectrográf eShel echelle spectrográf

Valid CSS!