Valid XHTML 1.0 Strict

2010.12.21. - Karácsonyi díszre emlékeztető szupernóva-maradvány

A NASA két nagy űrobszervatóriuma, a Hubble Űrteleszkóp és a Chandra röntgenteleszkóp felvételeiből összeállított kép egy karácsonyi díszre emlékeztető szupernóva-maradványt ábrázol.

Az SNR 0509-67.5 katalógusjelű szupernóva-maradvány a Tejútrendszer egyik kísérőgalaxisában, a 160 ezer fényévre lévő Nagy Magellán-felhőben található. A maradványt létrehozó Ia típusú szupernóva-robbanás körülbelül 400 évvel ezelőtt következett be. A mintegy 23 fényév átmérőjű buborékot alkotó gáz 5 ezer km/s-os sebességgel tágul. A burok felszínén megfigyelhető fodrozódásokat valószínűleg a környező intersztelláris anyag sűrűségének finom változásai eredményezik, de az is elképzelhető, hogy a burkon belüli, a robbanás során kidobódott nagyobb anyagcsomók által okozott perturbációkról van szó. Ezek a fodrozódások egyébként ott figyelhetők meg, ahol a röntgenintenzitás is nagyobb.

IMAGE

A Hubble Űrteleszkóp és a Chandra röntgenműhold felvételei alapján összeállított montázs az SNR 0509-67.5 jelű szupernóva-maradványról. A kékes-zöld szín a röntgensugárzást, míg a vöröses szín a látható tartománybeli hullámhosszakat kódolja. Az optikai felvétel 2006-ban készült hidrogénszűrőn keresztül a Hubble ACS kamerájával, míg a csillagháttér 2010-ben a WFC3 kamerával. A röntgenkép a Chandra ACIS képalkotó spektrométerének 2000-ben és 2007-ben rögzített adatain alapul.
[NASA, ESA, CXC, SAO, Hubble Heritage Team (STScI/AURA), J. Hughes (Rutgers University)]

Forrás:

Valid CSS!