Valid XHTML 1.0 Strict

2012.11.20. - Közeli csillagbölcső R típusú átvilágítása

A Chandra röntgenműhold által a közeli Cygnus OB2 jelű csillagbölcsőről készített képen mintegy 1700 röntgenforrás azonosítható, ezek túlnyomó része nagytömegű, fiatal csillag.

A Tejútrendszerünk és a hozzá hasonló galaxisok sok fiatal csillaghalmazt tartalmaznak, melyek több száz, esetleg ezer O vagy B színképtípusú forró, nagytömegű, fiatal csillagból állnak. Ilyen a Cygnus OB2 jelű halmaz is, melyben több mint 60 db O típusú, illetve mintegy ezer B típusú csillag van, és a körülbelül 4700 fényéves távolságával a hozzánk legközelebbi nagytömegű csillaghalmaz. A fiatal csillagok atmoszférájának forró külső rétege, az ún. korona magas hőmérséklete miatt intenzív röntgensugárzást bocsát ki, ezért a Chandra műhold felvételén jól detektálható. Az összesen körülbelül 1700 röntgenforrásból mintegy 1450 a csillag, így a megfigyelésekből következtetések vonhatók le a csillaggyár kialakulásáról és fejlődéséről is.

IMAGE

A Cygnus OB2 asszociáció kompozit képe, amelyet a Chandra röntgen- (kék szín), a Spitzer űrteleszkóp infravörös (vörös szín) és az Isaac Newton teleszkóp (La Palma) optikai (narancssárga szín) felvételeiből állítottak össze. A Chandra 2004 január és 2010 március között 39 alkalom során összesen 342 órányi megfigyelési anyagot gyűjtött a halmazról.
[Röntgen - NASA/CXC/SAO/J. Drake és tsai, optikai - University of Hertfordshire/INT/IPHAS, infravörös - NASA/JPL-Caltech]

A detektált csillagok kora 1 és 7 millió év közötti. A párhuzamos infravörös adatok azt jelzik, hogy közülük csak nagyon kevés rendelkezik cirkumsztelláris por- és gázkoronggal. Ennek oka a csillagok nagyon intenzív ultraibolya és röntgensugárzása, ami szétrombolja ezeket a diszkeket. Az észlelések arra is szolgáltatnak bizonyítékot, hogy az idősebb csillagpopuláció legnagyobb tömegű tagjai szupernóva-robbanás következtében már elpusztultak. A csillaghalmaz becsült teljes tömege a Napénak körülbelül harmincezerszerese.

Forrás:

Valid CSS!