Valid XHTML 1.0 Strict

2008.12.04. - Diákok által felfedezett különleges exobolygó

A leideni obszervatórium három diákja fedezte fel azt az ún. "forró Jupiter" típusú exobolygót, melynek központi csillaga majdnem hétezer fokos, amivel a rendszer ebből a szempontból csúcstartónak számít.

A hallgatók - Francis Vuijsje, Meta de Hoon és Remco van der Burg - azt a feladatot kapták a témavezetőjüktől (Ignas Snellen, Leiden Observatory), hogy fejlesszenek egy saját, csillagászati adatbázisokban használható keresőalgoritmust. A diákok a projekt tesztelésére az OGLE adatbázist választották, a benne található sokezernyi csillag között olyanokat után kutattak, melyek fényessége változik. Témavezetőjük legnagyobb meglepetésére az algoritmus olyan jól működött, hogy a találatok között feltűnt egy olyan csillag is, melynek fényessége 2,5 naponként két órás időtartamra mintegy 1 százalékkal lecsökken. Ez pedig tipikus jele egy, a csillagához közel keringő fedési exobolygónak.

IMAGE

Francis Vuijsje, Meta de Hoon és Remco van der Burg. A számítógép monitorán az általuk felfedezett fedési exobolygó fénygörbéje látható. A planéta az adatbázis és a módszer után az OGLE2-TR-L9b katalógusjelzést kapta, a felfedezők azonban maguk között csak a ReMeFra-1 kóddal jelölik, nyilván bízva abban, hogy a későbbiekben ez a számozás is folytatódik ...
[Leiden Observatory]

Az ESO Chilében működő nagytávcsöveivel elvégzett megfigyelések megerősítették, hogy a három diák által felfedezett periodikus fénycsökkenést valóban egy bolygó általi fedés okozza. Az adatok részletes analízise szerint a planéta tömege a Jupiterének körülbelül ötszöröse, központi csillagát 2,5 naponként kerüli meg, így a tőle mért távolsága mindössze a Nap-Föld távolság három százaléka.

Az igazi érdekesség azonban az, hogy a spektroszkópiai adatok alapján a központi csillag hőmérséklete majdnem 7000 fok, azaz Napunkénál 1200 fokkal magasabb. Ez pedig eddig a legmagasabb felszíni hőmérséklet a bolygókísérővel rendelkező csillagok között. A kis távolság és az extrém csillaghőmérséklet miatt a planétának rendkívül forrónak kell lennie. Az F3 színképtípusú csillag a tengelye körül is nagyon gyorsan forog, így Snellen szerint a legtöbb exobolygó felfedezését eredményező, a látóirányú sebességek változásának detektálásán alapuló módszerrel nem is nagyon lehetett volna kimutatni a kísérő jelenlétét, ami a jelen felfedezést még érdekesebbé teszi.

IMAGE

Fantáziarajz a nagy felszíni hőmérsékletű központi csillagát mindössze 2,5 nap alatt megkerülő, forró, s minden bizonnyal rendkívül turbulens légkörű OGLE2-TR-L9b jelű exobolygóról.
[ESO/H. Zodet]

Az eredményeket részletező szakcikk az Astronomy & Astrophysics c. folyóiratban fog megjelenni.

Forrás:

Valid CSS!