Valid XHTML 1.0 Strict

2009.01.23. - Szuper-Neptunuszt talált a HATnet

A HATnet hálózat felfedezte 11. Naprendszeren kívüli planétáját, ami az eddig talált legkisebb fedési exobolygó, sugara 25, míg tömege mintegy 50 százalékkal haladja meg a Neptunusz megfelelő paramétereit.

A Bakos Gáspár (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics) vezette csoport által működtetett HATnet távcsőhálózat az egyik legeredményesebb, fedési exobolygók után kutató projekt. A csoport legújabb felfedezése, melynek - a többi tízhez hasonlóan a hálózat nevéből származó - jelölése HAT-P-11b, többek között azért érdekes, mert a fedési exobolygók között eddig ez a legkisebb méretű, sugara a Földének 4,7-szerese, tömege pedig 25-szöröse. Ezen paramétereivel a Jupitertől jócskán elmarad, a Neptunusznál azonban nagyobb, így jogos a szuper-Neptunusz megjelölés. Neptunuszhoz hasonló exobolygót már többet is találtak, de ezeket mind spektroszkópiai úton azonosították. A HAT-P-11b az első ilyen objektum, melyet a fedési módszerrel fedeztek fel. Ez rögtön lehetőséget biztosított a méretének megbecslésére, míg a tömegérték a későbbi spektroszkópiai észlelésekből származik.

IMAGE

Fantáziarajz a bolygóról. A planéta alapvetően kék, a kissé vöröses színárnyalatot csillaga sugárzása okozza.
[David A. Aguilar (CfA)]

A HAT-P-11b központi csillaga egy K4 színképtípusú, a Napnál 20-25 százalékkal kisebb és hidegebb törpe, távolsága a Földtől 120 fényév és a Hattyú csillagképben figyelhető meg. A bolygó a csillagot 4,88 nap alatt kerüli meg, azaz nagyon közel van hozzá, így hőmérséklete elérheti az 1100 fokot. Ez utóbbi miatt - a forró Jupiterek mintájára - a forró Neptunusz megjelölés is megilleti, ráadásul ebben a csoportban szintén az első, melyet fedési úton azonosítottak. Pályájának excentricitása nagy, majdnem eléri a 0,2-et. Csillagának radiális sebességében körülbelül 12 m/s amplitúdójú változást okoz, aminek kimutatása nem egyszerű feladat a törpe nagy kromoszferikus aktivitása által okozott színképi változások miatt.

Vannak arra utaló jelek, hogy a HAT-P-11 rendszerben még egy további bolygó is lehet, ennek megerősítéséhez és a planéta paramétereinek meghatározásához azonban további radiális sebesség adatok szükségesek. Egy másik csoport a Gliese 436 körül is detektált egy fedési szuper-Neptunuszt, ennek azonosítása azonban spektroszkópiai úton történt, a fedést csak ezután sikerült kimérni.

A HAT-P-11 égi pozíciója a NASA rövidesen, 2009 tavaszán felbocsátani tervezett Kepler űrobszervatóriumának egyik célterületén található, így várhatóan a földi megfigyelésekből származtatott paramétereknél sokkal pontosabb adatok is hamarosan rendelkezésre fognak állni a HAT-P-11b(c)-ről. A Kepler-misszió eredényeként pedig talán még ebben az évben sikerül távcsővégre kapni az első, Földünkhöz hasonló idegen világot is.

Az eredményeket részletező szakcikk az Astrophysical Journal c. folyóiratban fog megjelenni.

Forrás:

Valid CSS!