Valid XHTML 1.0 Strict

2010.02.08. - Galaxisütközésben foglyul ejtett kvazárpár

Egy, az összeolvadás fázisában lévő galaxispár centrumában egyértelműen sikerült kimutatni egy kettős kvazárt. Az elképzelések szerint ezek az objektumok pontosan ilyen folyamatok során jönnek létre.

A Chandra űrobszervatórium összesen 4,5 órányi észlelési időt átfogó röntgenadatai alapján az SDSS 1254+0846 katalógusjelű összeolvadó galaxispár centrumában egyértelműen sikerült azonosítani egy kettős kvazárt. A tőlünk 4,6 milliárd fényévre lévő objektumok egymástól mért távolsága mindössze 70 ezer fényév. A két fényes forrás - szupernehéz fekete lyukak - óriási energiakibocsátását a beléjük spirálozó nagy mennyiségű anyag felszabaduló gravitációs potenciális energiája fedezi. A területről az optikai tartományban készült felvételeken jól látszanak az összeolvadó galaxisokból az árapály-erők hatására kilökődött anyagcsóvák is. A kutatás vezetője, Paul Green (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics) szerint bár a kvazárokból, ezekből a nagyon fényes ultrakompakt objektumokból mára már majdnem egy millió ismert, mégis rendkívül nehéz találni köztük két, egymáshoz ilyen közeli példányt, ezért a felfedezés tulajdonképpen az első, ami valóban egyértelműen megerősíti összeolvadó galaxisok és kettős kvazárok kapcsolatát.

IMAGE

Az SDSS 1254+0846 katalógusjelű kettős kvazár röntgenképe (kék szín). A kép hátterébe montírozták a Magellán-teleszkóppal az adott területről készült optikai felvételt. Ezen jól látszanak azok az árapály-csóvák, melyek a kvazárok gazdagalaxisainak kölcsönhatása miatt dobódtak ki. A Földről mindkét galaxis korongja majdnem "lapjáról" látszik, ami magyarázhatja azt, hogy a Chandra miért nem rögzített a köztünk lévő gáztól és portól származó abszorpcióra utaló jeleket.
[Röntgen - NASA/CXC/SAO/P. Green és tsai, optikai - Magellan/W. Baade Telescope/J.S. Mulchaey és tsai]

A kvazárpárt először az SDSS (Sloan Digital Sky Survey) felmérés adatai alapján azonosították. A kvazárok körüli térrészt ezután a Magellán-teleszkóppal is átvizsgálták az optikai tartományban, azután kutatva, hogy vajon a kvazárok elég közel vannak-e egymáshoz, hogy kimutatható legyen gazdagalaxisaik kölcsönhatásának a nyoma. Green szerint az optikai felvételeken látható árapály-csóvák világos bizonyítékait szolgáltatják a gazdagalaxisok összeolvadásának, s annak is, hogy a kettős kvazárok ilyen összeolvadási folyamatok során jöhetnek létre.

IMAGE

Galaxisok összeolvadásának számítógépes szimulációja. Az ábrákon a Magellán-teleszkóp által az SDSS 1254+0846 jelű objektumról készített felvételeken látható struktúrákhoz nagyon hasonló részletek azonosíthatók.
[Th. Cox]

Az eredményeket részletező szakcikk az Astrophysical Journal c. folyóiratban jelent meg.

Forrás:

Valid CSS!