Valid XHTML 1.0 Strict

2011.07.26. - Két új, közeli barna törpét azonosítottak

A WISE infravörös műhold adatai alapján két ultrahideg barna törpét azonosítottak német kutatók a Nap közvetlen szomszédságában, távolságuk mindössze 15, illetve 18 fényév.

A WISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer) infravörös műhold felvételei alapján a Ralf-Dieter Scholz (Leibniz Institute for Astrophysics Potsdam (AIP)) vezette kutatócsoport által azonosított, WISE J0254+0223, illetve WISE J1741+2553 katalógusjelzéssel ellátott barna törpék távolsága 18, illetve 15 fényév. Mivel a legközelebbi ilyen ismert objektum 12 fényévre van tőlünk, a két új szomszéd felfedezése azt jelentheti, hogy még több is lehet a közelünkben, veszélyeztetve esetleg a 4,2 fényévre található vörös törpe Proxima Centauri "Naphoz legközelebbi csillag" címét is. (Már ha a barna törpéket mégis csak csillagoknak tekintjük.) Scholz és munkatársai nagy infravörös fényességük alapján detektálták az objektumokat a WISE felvételein, közelségükre pedig a nagy sajátmozgásuk, a látóirányunkra merőlegesen rövid idő alatt bekövetkező viszonylag nagy elmozdulásuk is utalt.

IMAGE

Hamis színes képek a két újonnan felfedezett barna törpéről. A WISE által készített felvételeken a zöld színnel jelzett objektumok 10 évvel ezelőtti helyzete is fel van tüntetve. A két pozíció különbsége jól mutatja a nagy sajátmozgásukat, ami viszont arra utal, hogy közel vannak hozzánk.
[AIP, NASA/IPAC Infrared Science Archive]

A barna törpék olyan objektumok, melyek nem elég nagy tömegűek és forróak ahhoz, hogy termonukleáris fúzióval energiát termeljenek, ezért szokás őket az "elvetélt csillag" (failed star) jelzővel is illetni. Hőmérsékletük kisebb, mint az M színképosztályba tartozó törpéké, ezért számukra a szokásos, hőmérsékleti sorrendet is jelölő OBAFGKM színképtípusok mellé bevezették az L és a T osztályokat is. A WISE J0254+0223 és WISE J1741+2553 késői T típusúak, valahol T8 és T10 között, azaz a T típusú barna törpék között is a hidegebbek közül valók. Mivel a WISE J1741+2553 színképe nagyon hasonlít a T10 típusú, szintén közeli UGPS 0722 jelű barna törpe spektrumára, ezért Scholz a felszíni hőmérsékletét 500 K körülire becsüli. A másik objektumról egyelőre még nem állnak rendelkezésre spektrumok, de Scholz szerint az is hasonló színképtípusú, és így hőmérsékletű lehet. Egy tipikus sütőének megfelelő körülbelül 230 °C-os hőmérséklettel azonban a két objektum olyan hideg, hogy már a barna törpék tervezett Y színképtípusú osztályába is belecsúszhatnak. Scholz nem tartja kizártnak, hogy a későbbiekben, ha az Y osztály létrehozásához szükséges elegendő számú és paraméterű barna törpe lesz már ismert, ezeket is korai Y típusúnak fogják majd klasszifikálni.

IMAGE

A csillagok és az ismert barna törpék eloszlása a Nap környezetében a távolság és a színképtípus, illetve hőmérséklet szerint. Az adott térrészben valószínűleg még sok barna törpe vár felfedezésre.
[AIP]

Elképzelhető, hogy a valószínűleg jelentős számú, de a nehéz detektálhatóság miatt egyelőre még szintén nagy számban ismeretlen barna törpék az Univerzum ún. hiányzó tömegének csökkentéséhez is hozzájárulhatnak. Scholz szerint azonban ez még akkor sem lehet jelentős mértékű - legfeljebb néhány százalékos -, ha a jövőben az derülne ki, hogy a barna törpék száma a normál csillagokéval összemérhető. Jelenleg a Nap szomsédságában ez az arány sokkal kisebb, az ebben a térrészben ismert barna törpék száma körülbelül tizede a csillagokénak.

Az eredményeket részletező szakcikk az Astronomy & Astrophysics c. folyóiratban fog megjelenni.

Forrás:

Valid CSS!