Valid XHTML 1.0 Strict

2012.07.24. - Látványos gázbuborék egy haldokló vörös óriás körül

A Hubble Űrteleszkóp gyönyörű felvételt készített az élete vége felé járó U Cam csillag által ledobott, a hozzá hasonló objektumokkal összevetve meglepő módon szinte teljesen gömbszimmetrikus gázfelhőről.

A Földtől mintegy 1500 fényévre lévő, a Camelopardalis (Zsiráf) csillagképben megfigyelhető vörös óriáscsillag, az U Cam egy élete vége felé járó égitest. A fejlődés ezen szakaszába érve a kis, max. 3-4 naptömegnyi csillagok külső rétegei nagy mértékben kitágulnak, a felszíni gravitációs gyorsulás értéke lecsökken, így néhány ezer évente jelentős mennyiségű, főleg héliumból álló anyagot dobnak le magukról. Ezen csillagok légkörében - jóval kisebb mennyiségben - oxigén és szén is található. Mivel az U Cam esetében a kettő közül az utóbbi mennyisége dominál (ami meglehetősen ritka), ezért az ún. széncsillagok kategóriájába soroljuk. Az intenzív anyagkiáramlások során a csillag teljes tömegének akár felét is elvesztheti, míg végül csak a magja marad meg inaktív fehér törpecsillag formájában.

A Hubble Űrteleszkóp ACS (Advanced Camera for Surveys) kamerájával sikerült megörökíteni a haldokló csillag legutóbbi gázhéj-lefújódása eredményeképp kialakult hatalmas buborékot. A gázbuborék közepén a csillag fényét látjuk, maga az U Cam azonban (bár valóban egy nagyon nagy méretű csillag) a képen igazából csak egy pixelnyi nagyságúnak kellene, hogy látszódjon. A magyarázat az, hogy mivel a halvány gázrétegek megörökítéséhez egy relatíve hosszabb expozícióra volt szükség, a fényes csillag a kép középső tartományában lévő pixelek jelentős részét beégette.

IMAGE

Az U Cam jelű csillagról ledobódott látványos gázbuborék a Hubble Űrteleszkóp felvételén.
[ESA/NASA]

További érdekesség, hogy bár a legtöbb esetben az említett intenzív anyagkidobódások szabálytalan ütemben, aszimmetrikus módon zajlanak, az U Cam esetében szinte tökéletesen gömbszimmetrikus gázhéjat látunk.

Forrás:

Valid CSS!