Valid XHTML 1.0 Strict

2012.08.24. - Zavarbaejtően kerek a Nap

A világűrből végzett rendkívül pontos megfigyelések szerint csillagunk alakja csak elképesztően kis mértékben tér el a gömbtől, még a lassú tengelyforgása mellett is ennél lapultabbnak kellene lennie.

Csillagunk 28 naponként fordul meg a tengelye körül, s mivel nincs szilárd felszíne, emiatt enyhén lapultnak kell(ene) lennie. Az elmúlt 50 évben sok műszerrel tanulmányozták ezt a lapultságot, hogy minél többet tudjunk meg a Nap tengelyforgásáról, különösen a fotoszféra alatti régiókéról, melyeket nem láthatunk közvetlenül.

Jeff Kuhn és Isabelle Scholl (University of Hawaii) munkatársaikkal most a NASA Solar Dynamics Observatory műholdja HMI (Helioseismic and Magnetic Imager) műszerének adatai alapján tanulmányozták a kérdést. A légkör torzító hatásától mentesen kapott rendkívül éles képek segítségével minden eddiginél pontosabban tudták meghatározni a Nap egyenlítői és poláris átmérőjét. Arra jutottak, hogy ha csillagunkat egy 1 méter átmérőjű labdává zsugoríthatnánk, akkor annak egyenlítői mérete csak 17 milliomod méterrel lenne nagyobb a forgástengely mentén mért átmérőjénél, ez pedig csak töredéke egy emberi hajszál vastagságának! Az eltérés abszolút értékben is csak alig két tucat kilométer!

IMAGE

A Solar Dynamics Observatory felvétele a Napról.
[NASA]

Kuhn és kollégái a korábbi méréseket is felhasználva azt is megállapították, hogy a csekély lapultság figyelemre méltóan stabil és túl kicsi a felszíni rotáció üteméből előrejelzetthez képest. Ez azt sugallja, hogy más felszín alatti folyamatoknak, például a turbulenciának vagy a mágneses térnek nagyobb hatása lehet rá, mint az korábban hitték. Kuhn szerint a fluktuáló mérési eredmények alapján sok éven keresztül azt gondoltuk, hogy a Nap - ha csak csekély mértékben is -, de változtatja a méretét, alakját. Az új eredmények ezt azonban cáfolni látszanak: a 11 éves napciklus során csillagunk majdnem minden paramétere változik, úgy tűnik, az alakja azonban nem.

Az eredményeket részletező szakcikk a Science Express portálon jelent meg 2012. augusztus 16-án.

Forrás:

Valid CSS!